Klachtenreglement Kindercoachpraktijk Sprankel

Als kindercoach probeer ik mijn werk zo goed mogelijk te doen. Het kan uiteraard gebeuren dat u toch een klacht heeft. Ik hoop dat we in goede communicatie deze klacht zo goed mogelijk kunnen oplossen.

Op het moment dat wij er samen niet uitkomen, kunt u gebruik maken van onderstaande klachtenprocedure:

1. Ga in gesprek met Manon
2. Neem iemand mee tijdens dit gesprek
3. Benader de vertrouwenspersoon van Stichting Adiona

4. Stuur een klacht naar de klachtencommissie en/of geschillencommissie.

Klachtenfunctionaris:
Mevrouw L. de Boon
Telefoonnummer: 06-48445538

Het mailadres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Download hier het volledige klachtenreglement van Kindercoachpraktijk Sprankel:

Klachtenreglement Kindercoachpraktijk Sprankel versie 20-7-2021